Podstawienie Kontenera Na Gruz - Tel. 880 708 520
kontenery na gruz oraz wywóz gruzu z załadunkiem na śląsku


Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję treść Regulaminu Serwisu oraz Polityki Ochrony Prywatności.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym przez DARIUSZ MAŁEK prowadzącym działalność gospodarczą, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, pod firmą: ULMAN DARIUSZ MAŁEK Ul. Podgórna 14, 43-190 Mikołów, NIP: 6351835779, REGON: 361658725, adres poczty elektronicznej: skupabc@wp.pl, telefon: 510 519 858 Administrator, na zasadach i w zakresie określonym szczegółowo w Polityce Ochrony Prywatności w celu realizacji kontaktu w tym telefonicznego na wybraną usługę.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie w ramach Serwisu informacji handlowych dotyczących świadczonych usługi na podany przeze mnie adres e-mail lub telefon.