Podstawienie Kontenera Na Gruz - Tel. 570 298 672
kontenery na gruz oraz wywóz gruzu z załadunkiem na śląsku

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Temat

  Treść wiadomości

  Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję treść Regulaminu Serwisu oraz Polityki Ochrony Prywatności.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym przez DARIUSZ MAŁEK prowadzącym działalność gospodarczą, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, pod firmą: ULMAN DARIUSZ MAŁEK Ul. Podgórna 14, 43-190 Mikołów, NIP: 6351835779, REGON: 361658725, adres poczty elektronicznej: ulman.biuro@gmail.com, telefon: 570 298 672 Administrator, na zasadach i w zakresie określonym szczegółowo w Polityce Ochrony Prywatności w celu realizacji kontaktu w tym telefonicznego na wybraną usługę.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie w ramach Serwisu informacji handlowych dotyczących świadczonych usługi na podany przeze mnie adres e-mail lub telefon.